0901 247 248

Phân bón

 

Công ty Phân bón Hà Lan chuyên sản xuất và kinh doanh các loại phân bón NPK, phân bón hữu cơ, phân bón vi lượng ứng dụng công nghệ hóa lỏng UREA đảm bảo trong một viên tích hợp đầy đủ và cân đối hàm lượng dinh dưỡng cho cây trồng. Các sản phẩm phân NPK đều được nghiên cứu và sản xuất phù hợp với giá phân bón hợp lý cho từng loại cây trồng, từng giai đoạn phát triển của cây cũng như từng mùa, giúp tăng năng suất cây trồng cho nhà nông Việt có được những mùa vụ bội thu.